Pla de Prevenció de Residus a l’Escola

Durant el mes de febrer la nostra escola juntament amb 6 escoles més han sigut escollides per començar a redactar el seu Pla de Prevenció de Residus. Tant l’escola La Maquinista con les altres escoles són centres educatius que tenen tres característiques en comú:

  • porten a terme projectes triennals,
  • han realitzat diferents accions, en els darrers anys, relacionades amb els residus i
  • en el seu projecte tenen previst la redacció i avaluació d’un Pla de Prevenció de Residus com a element destacat.

Amb l’ajut tècnic dels responsables del Pla de Prevenció de Residus de l’Ajuntament de Barcelona i d’Ecoinstitut, els centres que participem en aquesta proposta pilot,  hem de dissenyar un marc on situar totes les accions i propostes que, des de fa temps, portem a terme relacionades amb els residus. A partir d’aquest mes de febrer i a finals de curs, els centres seleccionats diagnosticaquem les diferents tipologies, àmbits on es generen i quantitat de residus que produeixen.

Per fer-ho, el professorat, conjuntament amb la comissió de l’Agenda 21 i la direcció, disposarem d’un pla de treball que compartirem en dues sessions d’intercanvi i dues sessions de treball de camp. Els tècnics d’Ecoinstitut ens assessoraran en tot el treball que realitzem. Aquesta experiència pilot s’acabarà el proper mes de juliol i culminarà amb una sessió per identificar allò positiu del procés, el qual servirà per concretar una metodologia que quedarà recollida en una guia didàctica al servei d’altres centres el curs vinent.

En aquesta foto podeu veure a la nostra companya i mestre d’Infantil, l’Ana García, en una de les sessions informatives.

20140206_3W.Prevencio_2.jpg